09. Mars  2023            Alle nummer av Ulla-Førre Posten er tilgjengeleg på heimesida mi nå.

Ved Campus Rygjatun, tidligere Ryfylke Folkehøgskule blir det stor omvelting i perioden 2023- 2025.
All byggingsmasse frå 60- 70 tallet skal rivas og nytt skal byggast oppatt innan august 2025 er planen.
Kun internatbygget i framgrunnen og dei 2 gamle trebygga frå 1920 skal stå att før nytt kjem oppatt.
Det er ToppVolley Norge som held til på Campus Rygjatun.
Det var Rygjatun Eigedom AS, kommunalt aksjeselskap, som stod som eigar av heile anlegget men det
er nå "solgt" til Suldal kommune.
Prosjektet har nok ein kostnad på minst eit par hundre millionar før det står ferdig trur eg.
Meir informasjon finn du under fana Sand i dag og på dato 9. mars