01. April 2021            Alle nummer av Ulla-Førre Posten er tilgjengeleg på heimesida mi nå.



Aprilspøk? NEI!

Dette bilde er tatt idag 1. april 2021. Ser ein på bilde under så er det ikkje dei heilt store forandringane
på dei 3 åra som skill desse bilda.
Riving av deler av meieriet og oppsetting av ny mur som kosta millionar var ferdig i april/mai 2018.
Nytt lagerbygg til Coop Extra er bygd ( 2020) mellom sentrumsbygget og gamle meieriet.
På høgre side er det anlagt ein leikeplass (2020) elles er det berre opprydding som er utført.