Strandstaden Sand

Sand tidlig på 1950 talet. Sand Handelslag bygger lagerbygget ved sjøkanten.
 Sand rundt 1976. Dei første husa er bygde på Jonsokberget.


Sand ca 1973.
 

Sand ca 1968.
Ved kaiane ser ein Hylsfjord , Fjordbris og baugen av Ropeid ferja.
Sand Fjordhotel er under bygging. Gamla hotellet brann ned i 1965.
Sand Meieri har ikkje bygd lagerbygget enda, ein ser berre murane
etter dei 3 bygga som vært revne for å få plass til lageret.

 

Sand ca 1964.
Hydrokrana er enda ikkje montert på Hydrokaien.
Kolnes (Svensk kanalbåt) ligg for anker på Sandsvikjå. Kaspar Nilsen var eigar
av båten og den låg i opplag fleire år før den vært fjerna.

Sand ca 1949.
Det er kun ett hus på Dollarhaugen, men fra 1950 vart det fart i bygjinga,
og det ein huset etter det andre vært bygd i løpet av 9-10 år.