Under bygginga av Ulla-Førre anleggene vært det gitt ut eit blad som heite Ulla-Førre Posten.
Dette bladet kom ut ca 4 gangar i året og var populær lesing.

På slutten av anleggstida vært alle utgjevne blad av Ulla-Førre Posten trykt
opp som 2 hefte/bøker i A4 format og alle fekk tilbod om å kjøpa dei.

I ettertid viser det seg at mange kunne tenkt seg å få kjøpt desse men dessverre
er alt seldt så dei er vanskelege å få tak i nå.

Eg har digitalisert alle lause blader av Ulla-Førre Posten og legg dei ut her på heimesida mi.

Når ein trykke på linken under startar nedlasting av pdf fila for aktuelt blad i eige vindu.
NB! Kan nokre sekunder alt etter kor raskt samband du har.

Når ein skal tilbake trykker ein 2 ganger på pil heilt opp i venstre hjørne.

Ønskjer tilbakemeldingar frå deg!  

Under her ligg linkane til samtlege Ulla-Førre Posten

Ulla-Førre Posten Nr 1 - 1978 - 1. årgang
Ulla-Førre Posten Nr 2 - 1978 - 1. årgang
Ulla-Førre Posten Nr 3 - 1978 - 1. årgang
Ulla-Førre Posten Nr 4 - 1978 - 1. årgang
Ulla-Førre Posten Nr 1 - 1979 - 2. årgang

Ulla-Førre Posten Nr 2 - 1979 - 2. årgang
Ulla-Førre Posten Nr 3 - 1979 - 2. årgang
Ulla-Førre Posten Nr 4 - 1979 - 2. årgang
Ulla-Førre Posten Nr 1 - 1980 - 3. årgang 
Ulla-Førre Posten Nr 2 - 1980 - 3. årgang
Ulla-Førre Posten Nr 3/4 -1980 - 3. årgang
Ulla-Førre Posten Nr 1 - 1981 - 4. årgang
Ulla-Førre Posten Nr 2 - 1981 - 4. årgang
Ulla-Førre Posten Nr 3 - 1981 - 4. årgang 
Ulla-Førre Posten Nr 4 - 1981 - 4. årgang
Ulla-Førre Posten Nr 1 - 1982 - 5. årgang 
Ulla-Førre Posten Nr 2 - 1982 - 5. årgang 
Ulla-Førre Posten Nr 3 - 1982 - 5. årgang 
Ulla-Førre Posten Nr 4 - 1982 - 5. årgang 
Ulla-Førre Posten Nr 1 - 1983 - 6. årgang   Dei siste 12 nummera av U-F Posten er lagt ut jul 2018
Ulla-Førre Posten Nr 2 - 1983 - 6. årgang
Ulla-Førre Posten Nr 3/4 - 1983 - 6. årgang
Ulla-Førre Posten Nr 1 - 1984 - 7. årgang
Ulla-Førre Posten Nr 2 - 1984 - 7. årgang
 
Ulla-Førre Posten Nr 3/4 - 1984 - 7. årgang
Ulla-Førre Posten Nr 1 - 1985 - 8. årgang
Ulla-Førre Posten Nr 2 - 1985 - 8. årgang
Ulla-Førre Posten Nr 3/4 - 1985 - 8. årgang  
Ulla-Førre Posten Nr 1 - 1986 - 9. årgang
Ulla-Førre Posten Nr 2 - 1986 - 9. årgang
Ulla-Førre Posten Nr 3 - 1986 - 9. årgang  Dette var siste utgave av U-F Posten som kom ut.

Håpar at dette er kjekt lesestoff for dei som er innom her.