Sand 09. Mars 2023                     2 bilde på denne sida!  
    
                          

Ved Campus Rygjatun, tidligere Ryfylke Folkehøgskule blir det stor omvelting i perioden 2023- 2025.
All byggingsmasse frå 60- 70 tallet skal rivas og nytt skal byggast oppatt.
Kun internatbygget i framgrunnen og dei 2 gamle trebygga frå 1920 skal stå att før nytt kjem oppatt.
Det er ToppVolley Norge som held til på Campus Rygjatun.
Det var Rygjatun Eigedom AS, kommunalt aksjeselskap, som stod som eigar av heile anlegget men det
er nå "solgt" til Suldal kommune. Prosjektet har nok ein kostnad på minst eit par hundre millionar
før det står ferdig trur eg.

 

Slik eg forstår planane så startar riving av den lyseblå boligen og det grøne skuret ein ser i venstre bildekant
i mai månad. På dette området er det planen å setja opp ein brakkerigg som skal husa ein del av elevane i byggeperioden.
I august er planen å starta å riva betongbygget i bakkant på bilde. Den orangsje delen av bygget er frå ca 1974
og det er ein del hyblar her.
Det gule bygget vart bygd rundt 1963 og inneheld bl.a formingsrom, gymnastikksal og sømjebasseng.
Nybygget blir eit internatbygg som skal stå der det gamle betongbygget (merka orange og gult) står i dag.
Den rosa boligen skal og vekk og men det blir etter at det nye internatbygget er ferdig, brakkriggen er fjerna og eit nytt
leileghetsbygg som og skal byggast ca der den "blå" boligen står er ferdig så det blir vel i 2026.

 

023  Tor Jørgen Jørgensen