Sand 25. Mai 2020              4 bilde på denne sida!                                                                                              

Båten Spar Corona (ikkje virus) ut fjorden frå Sauda i dag kl 07:25. Båten er 190 meter lang
og 32 meter brei bygd i 2011
og er på 58018 DWT.
Det er Spar Shipping i Bergen som eig båten og den er registrert i Bergen og fører Norsk flagg.

Båten Spar Corona

Groton Eagle inn Sandsfjorden til Sauda i dag kl 09:55. Båten er 200x32 meter, bygd i 2013
og er på 63301 DWT. Registrert på Marshall IS. Slepebåten Boxer er ein av slepebåtane som
assisterte Spar Corona ut fjorden tidlegere i dag.

Groton Eagle inn Sandsfjorden.

 

 2020  Tor Jørgen Jørgensen