Sand 15. Januar 2020              13 bilde på denne sida!                                                                                              

Uværet Didrik laga stor flo sjø inne i Sandsfjorden og men kanskje ikkje så mykje som
ein skulle tru. Det var og lite vind og det hjelpte godt på
. 

Naust ved Eidssjøen.

Jekta Brødrene af Sand i vinteropplag ved Eidssjøen.

Eides sag Eidssjøen.

Badestranda og moloen i Nordenden ligg dekka av flo sjø.

Sjøen kom opp på veggen på Ryfylkemuseet men heldigvis så var det roleg sjø.

Teknisk etat hadde folk nede i båthamna for å sjekka når flo var på det høgste.

Seilbåten Pådlamarta låg trygt i båthamna.

Sjøen går over tredekke i båthamna.

Litt vanskeleg å komma ut til båtane når det er kraftig flo sjø.

Nausta på Fiskeberget og får vatnet inn i dag.

I elveosen / Groen er det og mykje vatn.

Bak Ryfylke Fjordhotel står sjøen lang innover land.

Arbeidet med det nye friområdet sør for det gamle meieribygget og Bustad bygget er starta
opp. Her skal det komma grøntområde med lekeapparater ol. Det skal og opparbeidas parkeringsplasser grøntområdet og vegen som kjem frå Torjå og går mot Ryfylke Fjordhotel
og Osbakkjen.

 

 

 

 2020  Tor Jørgen Jørgensen