Sand 26. September 2019               13 bilde på denne sida!                                                                                              

Arbeidet med å lage sikrare landingsplass for luftambulansen er start opp.
 

Først duk med eit lag pukk og sand som komprimeres før ein skal starta med å legga isopor plater før  armeringsmatte og varmekabler støypes over.

Vei skal og lagast inn til landingsplassen.

Sand Sport utvidar lokala sine nå.

Torja og Nordenden.

På knausen over badestranda i Norenden ligg det eit gammalt anker.

Badestranda i Nordenden med landtakshuset til Telenor for telekablane som kom frå Ropeid.
 

Eit svanepar kom inn på badestranda og starta å nappa av seg fjør.

Brødrene af Sand ved Ryfylkemusset.

Ein seilbåt ligg og i Nordenden.

Det gamle Sand meieri har ein kutta av nokre meter i venstre del og nå skal det værta leiligheiter i bygget
med tid og stunder. På plassen ut frå meieriebygget og plassen der containere og båtar står lagra er det
etter reguleringsplanane tenkt ein grønn plett med leikeområdet. 

 

Nordenden sett frå Bekkjatorjå.

Kristornet på Jonsokberget står med svært mykje bær i år.

 

 2019  Tor Jørgen Jørgensen