Sand 21. Januar 2019              9 bilde på denne sida!    
 Jekta Brødrene af Sand i vinteropplag Eidssjøen. Spesielt lys før sola kjem ned til Eidssjøen.
Ein kan skimta litt av fjella ved Ås og Ilstad i det lyse felte over jekta.Eide Sag med brusautomat.

Spesielt lys over Eidsjøen og Ropeidsida.

Sollyset lyser opp himmelen over jekta.

Flåten ligg klar til badesesongen startar.

Eide sag.

Båtane ligg beskytta inne i dokken til Eide sag.

Jekta i vinteropplag.

Teine og tauverk ligg klar på kaien.

 2019  Tor Jørgen Jørgensen