Eide, Sand 04. Juli 2018              7 bilde på denne sida!      Arbeid med riving av klubbhuset til IL Sand er starta. Barnehagebarn har lagt turen bortom for å sjå.
 

Klubbhuset står i vegen for innkjøring til nye Suldal Bad.

Når ein riv så skal alt kilde sorterast.

Når ein riv så skal alt kilde sorterast. Her er det golvbelegget ein fjernar med gravemaskina.

Klubbhuset til IL Sand er eit brakkebygg og har vært lite brukt dei siste åra. Del av Suldal Bad ser ein i venstre bildekant.

Når klubbhuset er revet skal tilkomstvegen til Suldal Bad gå over området.

Når alt er ferdig så får ein eit konsentrert anlegg med skular, ballbinge, kunstgrasbane, idrettshall, klatrevegg,
sandvolleyball hall, badeanlegg, fleire utendørs sandvolleyball banar og internatbygg.
Dette blir eit anlegg ein kan væra stolt av langt ut over kommunen og fylkets grenser.
 

 2018  Tor Jørgen Jørgensen