Sand 12. September 2017                   

 

Ny morgon og nye muligheiter. Valkampen og valet 2017 er over og dei politiske partia skal nå bli enige seg imellom om vegen vidare.
"Alle" fargane er med, men på himmelen kan ein og sjå mørke skyer på høgresida. Ser ein til venstre så er horisonten mørk i
bakgrunnen der og. Bilde tatt kl 08:30 i dag.

 2017  Tor Jørgen Jørgensen