Sand 03. Juni 2017            15 bilde på denne sida!                       

Ryfylkedagane er første helga i juni månad kvart år. Mykje folk trekjer til strandstaden denne dagen for å få me seg 
marknaden og treffa gamle kjente.

Salsboder står langs heile Gata.

Torjå på Sand er ein anleggsplass i år men det vært lagt asfaltdekke og opna opp for ferdsel nå i sommarmånadene sidan
den kinesiske granitten vært forsinka.

I telte på Verven var det undehaldning.

I Nordenden er det og boder ved tidligare ferjefil og på tidligare ferjekai.

Møgedal Mek har stand her.

Ebne Plantesalg frå Ølen er og her fast på Ryfylkedagane. Ebne er på Sand kvar torsdag i sommarmånadene og.

Klovn med lirekasse skapte og stemning. Spesielt blant barna.

I sørenden og båthamna er det og boder.

Andeløp i elveosen er og populært. Det vært selt lodd og hovedgevinsten er kr 25.000 som må brukast opp i løpet av 2 timar.
I år var vinnaren frå Sveits.

Jekta Brødrene af Sand var og oppom i elveosen under andeløpet. Ei kan sjå dei små enden nederst i bilde.

Veternbilar er og med kvart år. I år stilte ein med ca 20 bilar.

Denne Forden har kjørt som drosje i Suldal.

Denne Saaben er blitt veteranbil.

Denne Flint E-55 7 seter Touring 1924 modell var litt av eit syn. Terje Bråtveit på Sand har resturert bilen.
Du blir mektigt imponert over kva Terje Bråtveit har fått til med denne bilen.
Desse bilane blei produsert mellom 1923 - 1927.
Kjekt at det er nokon som tar vare på slike klenodier.

 

 

 

 

 

 2017  Tor Jørgen Jørgensen