Sand 26. April 2017            2 bilde på denne sida!                       

Nå er det anleggsarbeid over alt på Torjå. Parkeringsplassen framfor inngangen til Coop er grav vekk men det er opna for
parkering i nedre ende av sentrumsbygget/Coop mot kaien.

Nå er det anleggsarbeid over alt på Torjå.

 2017  Tor Jørgen Jørgensen