Sand 22. Mars 2017              8 bilde på denne sida!                    

 

Mange lass med masse er kjørt vekk og ein har lagt ut fiberduk og netting på ein del av området.

Stor aktivitet med anleggsmaskiner i sving.

Denne massen skal og kjørast vekk. Venter berre på at lastebilen skal komma tilbake.

Her er det lagt ut fiberduk og armeringsnett som heng i armen til gravemaskina skal og leggast over fiberduken.

Inspeksjon og må til for å følja opp prosjektet. 

Lastebilen er komt tilbake for å henta eit nytt lass med masse som skal kjørast vekk. Godt det er liten trafikk i Gata nå.

Fiberduk og armeringsnett er på plass før eit lag med pukk legges over.

er skal Mesta nærmar seg slutten på arbeidet med å fjerna ferjestøa.
 

 2017  Tor Jørgen Jørgensen