Sand 06. Mars 2017                     

 

Når ein driv å fjerna masse frå Torjå så dukka mange ting opp. Som ei ser midt i bilde så dukka den gamle ferjestøa opp.
Denne ferjestøa har blitt ombygd fleire gonger opp gjennom tida og vært fylt i når nye kaien kom og ny større ferje kom.

 

 2017  Tor Jørgen Jørgensen