Sand 24. Oktober 2016            3 bilde på denne sida!                       

Det pågår nå reparasjon av kaien framfor Arbeidsskulen i Eidssjøen. Ytre del av kaien har vært avstengt fleir månader.
Jekta Brødrene af Sand ligg normalt i vinteropplaget ved denne kaien.Mange av kaiane i Nordenden på Sand fekk store skader under stormen NINA som herja den 10. januar 2015.
I mai 2015 starta ein opp å reparera den første private kaien og seinare har det vært utført reparasjonar på andre privat kaiar.
Dei site veken nå i haust har og den kommunale "Tengesdalskaien" i Nordenden blitt sett i stand att. Det er pæla og nytt dekke
er støypt. Det er og montert på plank på utsida av kaien.Tomta til Suldal Bad er gravd ut, og nå er det pæling i tomta som pågår.

          
  2016  Tor Jørgen Jørgensen