Sand 07. Januar 2015          2 bilde på denne sida!       
 
 


Prestahaugen eller Dollarhaugen som den vært kalla på 50-/60 åra når eg vaks opp der. Ein fin plass å veksa opp på som unge.
I dag er der nesten ikkje ungar att på Prestahaugen, nesten berre eldre folk som bur som par eller aleine i husa.
I bakgrunnen ser ein Ropeid og ferja MF Sand på veg over fjorden til Sand. Til venstre for Ropeid ut mot Kråke ser ein nokre
lys oppe i fjellsida det er ein skogsveg dei byggjer nå.
   

Fagre Sand ein januar månad.
Sandsfjorden ligg stille i dag. Lysa ein ser heilt ute i Hålet er på venstre sida fyret på Nevøa og det røde lyset er lykta under
Sauaskolten på høgre sida av Sandsfjorden ute i Hålet.

 

 2015  Tor Jørgen Jørgensen