Sand 11. August 2014

I dag tidleg kl 06:45 kom JS NARMADA inn Sandfjorden. Båter er 199 meter lang og 32 meter brei og stikk ca 9,6 meter
ned i sjøen. Båten som er bygd i 2013 er
ein bulk båt på 63500 sommer DWT (35812 GT) og Singapore registrert.
Fleire av søsterskipa har alereie vart i Sauda. Båten kom til Norge i forrige veke og har lagt i Åmøyfjorden og lossa ein del av
lasta over på andre båtar som så har frakta dette til verft i Porsgrunn.

 2014  Tor Jørgen Jørgensen