Sand  06. Juni 2014              3 bilde på denne sida! 


I dag vært det opna ny ambulansestasjon på Sand. Før var ambulansane stasjonerte på Garaneset i Røde Kors huset.
Nå er dei flytta inn i nybygd ambulansestasjon (garasje) i Nedre Dalane. Garasjen er eit nybygg i forlengelse med
Suldal Installasjons forrettingsbygg. I 2. etasjen på Suldal Installasjon får ambulansemannskapet vaktrom, opphaldsrom
og soverom.       Etter at Bjørn Benninghoff hadde utført snorklipp var det kaffi og kaker og omvisning i lokala.

 2014  Tor Jørgen Jørgensen