Sand 27. April  2014           8 bilde på denne sida!Høsebrua Vassføringa er nå litt over 200 m³/sek.  

Sandsfossen går stor nå om dagen. Statkraft Energi AS har igangsatt vårslaum i Suldalslågen dvs. at ein aukar vassføringa
ut frå Suldalsvatnet (Suldal dam) frå 20 m³/sek til 200 m
³/sek. I tillegg er det naturlegt tilsig men det blir ikkje så
mykje ekstra vatn i desse tider med tørke og finvèr.
 

Sandsfossen.

Sandsfossen og Høsebrua.

Her kan ein sitja og betrakta den "vakre" Høsebrua.Høsebrua.
 

Larvika og Høsebrua.Larvika / Høsebrua.

 2014  Tor Jørgen Jørgensen