Sand  04. Mars 2014           4 bilde på denne sida!Leikeplassen i Prestaåsen har det siste månadane sett ut som ein anleggsplass p.g.a arbeidet med omleggging av straumkablar
etter kioskbrannen  hausten 2013. Nå er dei ferdig med dette arbeidet og området vært grusa og plannert.

Leikeplassen vil og få nye fotballmål.

15. januar i år vært det sett opp ein ny nettkiosk i gropa framføre den grå nettkiosken som alltid har stått i feltet.
Heldigvis er den nå fjerna for det var ikkje nett noko vakkert syn der den stod og "lyste" opp i skråninga.
Sjå bilde under.

 

 

 2014  Tor Jørgen Jørgensen