Sand 04. Mars  2014           8 bilde på denne sida!

Betonganker, kjettingar, tauverk og andre ting til den nye flytebryggja vært lagra på Hydrokaien i Nordenden på Sand. 
Her lastar ein betonganker frå Hydrokaien. 

Transport av betonganker til flytebryggja ved Sand småbåthamn.Den gamle flytebryggja i Sand småbåthamn er nå tatt vekk.

Transport av betonganker legg til ved kaien i elveosen.

Lasting av betonganker til flytebryggja ved Sand småbåthamn.

Lasting av kjetting til flytebryggja ved Sand småbåthamn.

Transport av betonganker og kjetting til flytebryggja ved Sand småbåthamn.

Etter at båten var reist med si last bort i småbåthamna låg det att 2 stk betonganker ein del kjetting og tauverk.
 

 2014  Tor Jørgen Jørgensen