Sand 07. Februar  2014Ombygginga ved Suldal Helsetun er start opp. I fløyen bak innhegninga held apoteket til før dei flytta ned i gata.
Tannlegane held til i hovudbygget til venstra når ein gjekk inn hovudinngangen til Suldal helsetun. Tannlegane har nå flytta
bort i bygget der Bjødnateigen psykiatriske før held til. Ombygging av legekontora som held til  på helsetunet skal og tas nå.       

 2014  Tor Jørgen Jørgensen