Jelsa 04. Februar 2014           11 bilde på denne sida!Jelsa kyrkje er frå 1647.

Jelsa kyrkje.

Jelsa er den best bevarte strandstaden i Ryfylke, og blei sommaren 2008 kåra til den mest idylliske plassen i Rogaland
av lyttarane til NRK Rogaland! Dei små kvite husa på Noresjøen står framleis slik dei stod for 100 år siden. 

Noresjøen består av mellom 15-20 bolighus eller fritidsboligar og ein del naust.

Her er dei siste husa i rekkja i Noresjøen før havet.

Dette bilde er tatt motsatt veg av bilde ovanom men eg har plassert meg litt nærmare havet. Eg stod ca midt mellom husa
i bilde ovanom og ein kan sjå det same treet på høgre sida på dette bilde er det same treet som står på venstre sida i
bilde ovanom. 

Ned til høgre går vegen ned til kaien der seglbåten og fiskebåten ligg.Månen kjem og til syne mellom skyene. Bak dette nauste/sjøbod går vegen ned til kaien der seglbåten og fiskebåten ligg.

På venstre sida bak i bilde ser ein den "gamle" dampskibskaien på Jelsa som stormen tok for ein del år sidan og nå er
bygd opp att. På høgre sida ser ein moloen som rammer inn båthamna i Jelsavågen mot Boknafjorden og storhavet.
I høgre kant av bilde ser er ein at himmelen er opplyst og det er lysa i frå Stavanger by som lyser opp nattehimmelen.
 

Fiskebåten som ligg til kai er ikkje skarp pga at ein treng lang lukkartid i nattemørke.

I venstre bildekant ser ein at himmelen er opplyst og det er lysa i frå Stavanger by som lyser opp nattehimmelen.

 2014  Tor Jørgen Jørgensen