Sand 17. Januar 2014DESERT SPRING er ein bulk båt på 57432 sommer DWT (33631 GT) og vært levert i 2012.
Båten er 193 meter lang, 32 meter brei og stikk 7,6 meter ned i sjøen i dag.
Slepebåtane MEGA MAMMUT og BUDDY assisterte inn
i Sandsfjorden.
DESERT SPRING kom til Åmøyfjorden for nokre dagar sidan og har der lasta over ein del av malmlasta i to andre bulkbåtar.
Dei to bulkbåtane har tatt eit par turar kvar frå Åmøyfjorden og til Kvinesdal med malm til fabrikken der nede.
Båtane hadde ein del motvind og som ein ser skummar det om baugen på slepebåten BUDDY.   


Her er DESERT SPRING på veg ut att frå Sauda. Filmsnutt 

 2014  Tor Jørgen Jørgensen