Sand 12. September  2013     6 bilde på denne sida!


 

Kl 08:00 i dag kom JS MISSOURI inn Sandsfjorden. Den har to slepebåtar med som er kopla til med trosser for å styre
den trygt innover Sandsfjorden frå Berakvam (Jelsa)  til den her passera "hålet" i Sandsfjorden.
Den nærmaste slepebåten er MEGA MAMMUT og ein kan sjå at den har enda har trosse mellom seg og JS MOSSOURI.
Bak JS MISSOURI skimtar ein slepebåten BB OCEAN den og er tilkopla med trosse men denne slepebåten kjem med
akterenden først inn fjorden og her driv den på og drar akterenden på JS MISSOURI mot Nevøy sida av fjorden for å
rette JS MISSOURI`s kurs inn fjorden.. 

Slepebåten MEGA MAMMUT er bygd i Bilbao i 1998. Den er 28 meter lang og 10 meter brei og stikk 6 meter ned
i sjøen. Sjå tegning under. 

Slepebåten BB OCEAN  er bygd i Bilbao i 1998. Den er 34,5 meter lang og 11 meter brei og stikk 4,6 meter ned
i sjøen. Sjå tegning under.


 

Her passera JS MISSOURI Sand kl 08:30. Båten er bygd i Kina i 2013 og dette er ein av dei første turan den går med
last på verdens hav. Båten er 199,99 meter lang og 32 meter brei og stikk her nærmare 10 meter ned i sjøen.
Båten er Singapore registrert og er på 63.500 DWT. 

 

 2013  Tor Jørgen Jørgensen