Sand 13. Desember  2012      11 bilder på denne sida!Stille og rolig på Torjå kl 08:00.Torjå.Gata Sørenden.Gata Nordenden.Gatas brukt & antikk.Gatas brukt & antikk.Gatas brukt & antikk.Gatas Sørenden.Gata Sørenden.Gata.Gata.

© 2012  Tor Jørgen Jørgensen