Sand 05. Desember  2012    3 bilder på denne sida!Nå i desember går sola langt nede på horisonten og Fiskebergåsen skygger for sørenden og av gata nordover.
I båthamna er ein del av båtane pakka inn med presseningar og er gjort klar for vinteren. Ryfylke Fjordhotel ligg og i skyggen nå.
Det er skikkeleg kaldt i sørenden og elveosen når gradestokken viser - 10 C° og meir.
Båthamna er i ferd med å frysa til.Trappane som går frå ferjefila og opp til Hauane / kommunehuset er stengt og nå driv dei å jobba inne under presenningen.
Muligt det er nye varmekablar dei skal leggja ned i trappa. Førige vinter var dei det ikkje varme i trappa så den var svørt
glatt og farleg å gå i.
Legg merke til kor sola skin. Sola skin opp nordenden, Einersneset, kommunehuset og Prestahaugen. I 70- / 90 åra starta ein
opp med nye byggjefelt i Maleniusåsen, Prestaåsen, Flataberget og Bjørkaren/Eide og enkle deler av desse felta og har lite
eller ikkje sol nå i desember månad.

© 2012  Tor Jørgen Jørgensen