Sand 26. November  2012    2 bilder på denne sida!Arbeidet med Høse bru går for fult. Støyping av "portal" på sørsida av lågen driv dei på med nå.Nå ser ein korleis Høse bru er byrja å rusta etter berre 3 vekers tid. Ein kan samanlikna med nærbilde av Høse bru den
1. november så ser ein kor store forandringar er.

© 2012  Tor Jørgen Jørgensen