Sand 01. November  2012


Høse bru sett frå elvekanten nedanfor Postvegen.


© 2012
 Tor Jørgen Jørgensen