Sand 16. Juli  2012


Arbeidet med Høse bru starta opp førre veka. Block Berge står for betongarbeidet til bru fundamenta men sjølve
brua blir produsert i Stavanger og kjem til Sand i to delar. Betongarbeidet reknar ein med skal væra ferdig i oktober. 

© 2012  Tor Jørgen Jørgensen