Sand 04. Mai 2012


Området ved badestranda i Jovika er blitt mykje betre dei siste tiåra. Arbeidet med å rydda stranda og området rundt
starta så smått opp med bebuarane i anleggsbustadane som NVE/Statkraft hadde på Bjørkaren. Men i det siste tiåret
er det komet ny sand i stranda og området er rydda for skog og buskar så området er meir opent.
 

© 2012  Tor Jørgen Jørgensen