Sand 04. Mai 2012


Naust ved Eidssjøen. Der dei tri nausta i framgrunnen nå står var det før i tida slippar som ein tok opp motorbåtar for
rep eller vinteropplag. På 60-tallet hadde med vår 27 fots motorbåt liggjande på ein av slippane her i stranda.

© 2012  Tor Jørgen Jørgensen