Sand 03. Mai 2012


Når ein kjem opp på toppen av Osbakkjen går der ein veg inn til høgre og her finn ein desse små husa. Er ikkje sikker på
kven som eig dei men har høyrt at Sand Laksefike (Bergesen) skal væra eigaren.

 

© 2012  Tor Jørgen Jørgensen