Sand 13. April 2012

Rett ovanom Høse er det montert opp utstyr for å telja smolt som går ned elva.
Det er monter 8 kamera med lys langs elvebotnen og ein ser dei som oransje ballar i elva. På elevbredda på andre sida er
det og satt opp lyskastarar og ein kan og sjå skapa registreringsutstyret er montert i inne i krattskogen.

 

2012  Tor Jørgen Jørgensen