Sand 23. Februar 2012


EMMA er ein stykkgods båt på 4104 DWT (3412 GT) og vart bygd Oldenberg i Tyskland i 1985.
Båten er registrert på St. John`s Antigua og Barduda. Den er 96 meter lang, 16 meter brei og stikk 5,7 meter ned i sjøen.
EMMA går i nordsjøfart og langs kysten og den 15. februar gjekk den frå Sauda sist. På dei 8 dagane som har gått sidan ho
for ut Sandsfjorden sist har den vært i Rotterdam - Tananger (Stavanger) - Husøy - Bergen - Florø og i dag inn att til Sauda.
 

© 2012  Tor Jørgen Jørgensen