Sand 30. Januar 2012TRI STAR er ein stykkgods-/bulk båt på 5100 DWT (4168 GT) og vart bygd i Tyskland i 1978. Båten er registrert på
Cook Islands men er norsk eigd. Den er 104 meter lang, 16 meter brei og stikk 6,3 meter ned i sjøen på veg til Sauda. 
Båten fekk namnet TRI STAR i 1999 når den vært overtatt av norsk redar. Før den tid hadde den hatt sju andre namn
sidan den vært bygd. Dei 10 siste dagane har båten hatt reiseruta Tau - Hanstholm - Jelsa - København - Gdynia -
Helsingborg - Sauda.
I dag er det lettskya og temperaturen er 1 C°.

 

© 2012  Tor Jørgen Jørgensen