Sand 26. Januar 2012

Marvik Skog AS var i dag på Sand og lossa tømmer frå lekter og over på Hydrokaien.
Lekteren dei brukar nå er 65 meter lang og 17 meter brei. Bygd i Kina i 2009 og er på 3200 DWT.
Planen er å få tak i ein større lekter som er minst 80 meter lang og 20 meter brei kan ein lesa i reportasjane med firma
som ligg på internett.

©  2012  Tor Jørgen Jørgensen