Sand 21. Desember 2011Bilde av gata er tatt frå hjørna til Suldal Husflid og Bankbakkjen. Kommunehuset er "adventskallender" i år og nå er det
lysa tent  t.o.m. 21.

 

© 2011  Tor Jørgen Jørgensen