Sand 15. November 2011Ein einsleg isolator står og minner om tida då det gjekk ein taubana i området her. Ein hadde telefonlinje strekt opp
parallelt med taubana. Taubana vært sett opp i 1967 av Martin Eide og faren. Dei tok ut tømmer frå Stølsdalbekken
og ned til saga dei hadde satt opp nede på garden Hauen på Eide. Bana var ca 2 km lang.
Bana var i drift til ut på 1970- talet.

© 2011  Tor Jørgen Jørgensen