Sand 08. Oktober 2011

Norsk Stein AS på Berakvam ved Jelsa hadde open dag laurdag 8. oktober.
Sprengt steinmasse blir kjørt ned til steinknusaren på store dumparar og tippa i knusaren. Knusaren knuser
ca 2500 tonn/time men dei er og oppe i over 3000 tonn/time alt etter kos hard steinen er. Knusaren veg
ca 1200 tonn og når transportavstanden frå brottet til knusar vært for lang berre løftar dei den på ei "tralle"
og flyttar den vidare inn i steinbrottet.

2011  Tor Jørgen Jørgensen