Sand 08. Oktober 2011Norsk Stein AS på Berakvam ved Jelsa hadde open dag laurdag 8. oktober.
Når steinmassane er knust vært dei sortert og lagra forskjellige området på lagringsplassen. På bilde ser ein
at knust og sortert steinmasse vært henta opp av ei "vogn"  på transportbeltet og ført ut på lagringsplassen.
Denne "vogna" kan ein kjøra vidare utover transportbandet og legga knust masse der ein ønskjer det. Under
lagringsplassen går der tunnelar med transportband. Når ein skal lasta den knuste steinen over i båtar opnar
ein lukene opp mot den aktuelle størrelse på steinen ein skal lasta og steinen fell ned på transportbandet og
blir ført ut til båtane.

© 2011  Tor Jørgen Jørgensen