Sand 08. Oktober 2011Norsk Stein AS på Berakvam ved Jelsa hadde open dag laurdag 8. oktober.
Under lagringsplassen for den knuste steinen går der tunnelar med transportband. Når ein skal lasta den
knuste steinen over i båtar opnar ein lukene opp mot den aktuelle størrelse på steinen ein skal lasta og steinen
fell ned på transportbandet og blir ført ut til båten. Som ein ser på bilde dannar det seg ein trakt der
steinmassen har felle ned på transportbandet. Det er BULKNES som lastar i dag. Sjå anna bilde av BULKNES.

© 2011  Tor Jørgen Jørgensen