Sand  19. September 2011

Sand kyrkje og bedehus. Arbeidet på vegen og parkeringsplassen utanfor kyrkja og bedehuset er nå ferdig.
Langs muren mot kyrkja er det nå lagt på jord og sådd i men det er opparbeida ein stor parkeringsplass som
er asfalttert mellom Tunet og kyrkja.  

© 2011  Tor Jørgen Jørgensen