Sand 01. Mars  2011Coop i sentrum har nå all daglegvarer handel på Sand i dei dagane når ein driv ombygging på RIMI.
Dette er ei utfordring med mykje trafikk og "kamp" om parkeringsplassane.  Parkeringsplassane ned på Sand
langs kaikanten og Torjå blir brukt til "langtidsparkering" av reisande med båten eller enkelte som jobbar nede
i sentrum. Når ein kjøre inn i gata er det skilta med soneparkering med maks 2 timar ein kan parkera men det
er ikkje alle som bryr seg om det. I tillegg står det og skilter slik ein ser her på kaikanten.
Det står ofte 3-6 bilar "langtidsparkert" ved Coop eller kaikanten. I dag stod desse 4 bilane parkert langs
kaikanten kl 08:00 og til bilde var tatt kl 14:15. Dei kan væra glade for at det er få parkeringskontrollar.
 

© 2011  Tor Jørgen Jørgensen