Vasshus 26. august 2010

Bekken i Kvednahola ved Vasshus har stor vassføring nå om dagen og vatrnet er "brunt".
Det har vært bra med nedbør dei siste dagane. 


                                                             © 2010
 Tor Jørgen Jørgensen