Sand 24. August  2010
Gravearbeidet  til den nye sandvolleyball hallen er starta opp. Det er ToppVolley Norge som treng denne hallen
til trening og kampar. Hallen skal bli 12 meter høg når den står ferdig etter planen i mai 2011.

 

                                                         © 2010  Tor Jørgen Jørgensen