Djupevik, Suldalsvatnet  14. Juni  2010

Når ein opererer med ein så stor maskin som dette helikopteret av typen Sikorsky S-64F treng ein mange
mann som har sine forskjellige oppgåver. Her er mesteparten av dei som var direkte med i lastfykinga samla.
Ser ein godt etter ute til høgre ser ein 3 mann frå Sand og Suldal som og var med i dag.

© 2010  Tor Jørgen Jørgensen