Sand 09. Januar 2010

Ved Tjemane bru er elva nå islagt tvers over. Elva har eit smal område som ikkje er dekke av is 
ovanfor og nedanfor brua. 
   

© 2010  Tor Jørgen Jørgensen