Sand 08. November  2009

Hatløy huset har fått nye glaser nede i 1. etasjen i desse dagar. Frå gammalt av var det og eit ekstra
glas der som infotavla står i dag pluss eit ekstra glas på sida mot Sandsbrauta. Håpe er at dei nye
som skal inn i bygget når det er ferdig får reklameskilt i gammal stil for å få heilskapen i bilde.
Når ei står på Torjå kan ein berre snu seg å sjå diagonalt over gata til Sentrumsbygget og sjå korleis
ein IKKJE skal laga reklameskilta.
All honnør til Svein Klungtveit AS som sett i stand huset tilnærma i gammal stil.

I Hatløy huset har det vært mange forskjellige forretningar opp gjennom tida. Det første eg kan huskar
Svein A Hatløy`s manufakturforretning.  Elles har det vært kolonialforretning, garnbutikk, røyrleggarbutikk
og bruktforretning.

 

 

© 2009  Tor Jørgen Jørgensen