Sand 23. Februar 2009

I dag begynte dei å riva frå enden av lagerbygget. Bygget vært klipt opp og knust.
Stålet blir tatt ut og lagt for seg i ein haug på kaikanten.
Sperrene på "nybygget" er tatt av, og det er berre skalet som står att av det bygget og.

 

© 2009  Tor Jørgen Jørgensen